İnternetdəki məqalələrin orjinalı bu saytlarda:


     

 

Türkce makalelerim ............................................    http://gilarbeg.wordpress.com

Книги и статьи.....................................................     http://gilarbey.blogspot.com/2013/ 03/bloq-spot.html
 
Son kitab və məqalələrim..................................    http://gilarbek.blogspot.com/2012/03/batini-quran-azerice.html