Məhəmməd peyğəmbər - Nurdan yaradılmış Azər Allahıdır


   

Tarix:      gilarbeg.com Saytı