Xəbərlər


"Quş dili"ndə yazılmış yeganə kitab - “Batini-Quran” (I hissə)

“Batini-Quran” kitabı öz mənbəyini İslamda “Batini cərəyanı” adlandırılan və İbrahim peyğəmbərin Həcərdən olmuş oğlu İsmailin gizli elmindən götürmüşdür. Qurana görə İsmail, atası İbrahimlə birlikdə Beytin təməlinin yüksəlməsində iştirak etmiş və buna görə də qədim sirləri bilmişdir. İsmailin “batini” elmi də bu mənada ismaililərin (nizarilərin) elmi kimi qəbul olunmuşdur ki, onlara bu ad dinin qədim sirlərini bildikləri üçün verilmişdir. Ümumiyyətlə, İsmailiyə ideologiyasının əsasını təlimin iki istiqaməti təşkil edir ki, bu da adi insanlar üçün nəzərdə tutulmuş “zahiri” və yalnız seçilmişlər (xass bəglər), yəni Quranda “anlayan tayfa” adlandırılan aqillər nəsli üçün olan “batini” təlimidir. “Batin” adı –Allahın 99 şərəfli adlarından biridir və “örtülü”, “gizli” deməkdir. Onun əksi isə hamıya məlum olan “zahir”dir (aşkar). İsmailiyənin gizli olan batini hissəsi alleqoriyalarda gizlənmiş gizli mənanın – həriflərin və rəqəmlərin mistik izahı ilə bağlıdır.

Россия – страна Хазарских беков или о чём повествует «Книга Велеса»

     «Напрасно забываем мы доблесть прошедших времен и идем неведомо куда»                                                                                                                                                                   («Книга Велеса», Бус. III,1:1) 

Возвращение Богов

   Все это было божественной игрой  между Отцом и Сыном.
                                             Фирудин Гилар Бек 

İnternetdəki məqalələrin orjinalı bu saytlarda:

          Türkce makalelerim....................................   http://gilarbeg.wordpress.com

 

    Книги и статьи ........................    http://gilarbey.blogspot.com/2013/03/bloq-spot.html

 

Son kitab və məqalələrim....  http://gilarbek.blogspot.com/2012/03/batini-quran-azerice.html